Doprava

Společnost BB Pharma a.s. na začátku své činnosti zabezpečovala rozvozy vlastních léčivých prostředků za pomoci najatých přepravců. Z důvodu nižší spolehlivosti, podmínění objednávek ve značném časovém předstihu a v neposlední řadě nízké flexibility přepravců došlo k rozhodnutí založit si vlastní přepravní společnost, na základě čehož byly založeny BB Služby, s.r.o. Takto vytvořená společnost v plném rozsahu zabezpečovala rozvoz léků za dodržování přísných podmínek, vztahujících se k přepravě léků s dodáním do 24 hodin s odborně zaškolenými řidiči vozového parku od roku 2007 do 2021. Jako nástavba byla rozvíjena kamionová doprava, která zabezpečovala přepravu nepotravinářského zboží, zejména pro zákazníky v Německu a Rakousku a to převážně z důvodů platební morálky českých firem, poptávajících přepravce pro své zboží.
 
Po zkušenostech z covidového období, měnících se podmínek na přepravním trhu a potřebě zjednodušení logistických toků rozhodlo představenstvo BB Pharma a.s. o omezení nabídky přepravních služeb, orientaci pouze na farmaceutické výrobky vlastní  a spolupracujících firem a zrušení kamionové divize. Posledním krokem, podloženým ekonomickým rozborem bylo rozhodnutí o fúzi mateřské společnosti s dceřinou společností BB Služby, s.r.o. a zabezpečování transportních služeb „pod jednou střechou.“

V současné době je BB Pharma a.s. držitelkou veškerých potřebných certifikátů jako je licence pro mezinárodní přepravu pro cizí potřebu a koncese pro nákladní dopravu do a nad 3,5 tuny, potvrzení o školení řidičů pro nakládání s omamnými a psychotropními látkami, kalibračními listy jednotlivých vozů atd.

Dopravní prostředky - nákladní auta, dodávky, speciálně upravené osobní vozy – jsou vybaveny dle požadavků na převoz léků, jednotkou pro řízenou teplotu, teplotními čidly a zapisovači teploty s tiskárnou, aby se mohl protokol o průběhu teploty vytisknout okamžitě po vyskladnění zboží.
 
Dopravní divize společnosti je řízena „osobou odpovědnou za odbornou způsobilost k provozování nákladní dopravy,“ která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k provozování nákladní dopravy.
 
Přepravní kapacity využívá společnost v prvé řadě k zabezpečení transportu vlastních produktů, surovin pro výrobu a všech potřebných chemikálií. Současně zabezpečujeme v plném rozsahu transport produktů, které vyrábíme pro naše zákazníky v rámci zakázkové výroby a v případě volné kapacity je možné nabídnout naše služby i dalším zákazníkům z oblasti farmaceutického průmyslu.