VPOIS

 

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

 

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek. Adresa pro zasílání je

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.

Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků nám můžete také nahlásit e-mailem: farmakovigilance@bbpharma.cz či telefonicky: +420 725 306 554

Aktuální informace o přípravcích společnosti BB Pharma, a. s. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny symbolem Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění.

Přípravky dostupné jsou uvedeny tučně a jsou označeny symbolem Přípravky dostupné na trhu.

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti BB Pharma, a. s. nás kontaktujte na adrese
registrace@bbpharma.cz nebo na telefonním čísle +420 244 464 454